Skip to content

Webinar om Energikommisjonens rapport

Energikommisjonen har avgitt sin innstilling NOU 2023:3 og Naturressurskommunene inviterer medlemskommunene til webinar torsdag 9. februar 2023 kl. 08.00-08.55, for en gjennomgang av forslagene fra kommisjonen.

Regjeringen har sendt innstillingen på høring med frist 2. mai. Webinaret er ment som et første ledd i høringsprosessen – og kommunene vil der få et innblikk i de viktige spørsmål som utvalget behandler.

Webinaret avholdes på Teams torsdag 9. februar fra kl.08.00-08.55.

Webinaret er åpent for alle medlemskommuner i Naturressurskommunene – herunder LVK, USS, LNVK, Kommunekraft AS, NPK og Industrikommunene.

For de som ikke har anledning til å delta, vil det bli arrangert et nytt webinar neste uke. Vi kommer tilbake med dato for dette.

Det er sendt ut deltakerlenke til samtlige medlemskommuner. Har du ikke mottatt lenke – ta kontakt med sekretariatet ved Marte Enger eller Inger Lund.

Vel møtt!