Skip to content

Høringsuttalelser - Skatteutvalget - NOU 2022:20

Skatteutvalget NOU 2022:20 har høringsfrist 15. april 2023. Kommunene oppfordres til å avgi egne høringsuttalelser.

Nedenfor følger høringsuttalelser på vegne av LVK, USS, LNVK og NPK.  Samtlige uttalelser er spesialtilpasset den enkelte organisasjon. Vi oppfordrer kommunene til å avgi egne uttalelser eller å slutte seg til organisasjonenes høringsuttalelser. Høringsuttalelsen kan dere laste opp på regjeringens hjemmeside.

Les høringsuttalelse for LVK her.
Les høringsuttalelse for USS her.
Les høringsuttalelse for LNVK her.
Les høringsuttalelse for NPK her.