Skip to content

Høringssvar – endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til solkraftanlegg på land

Naturressurskommunene har sendt inn høringssvar til Energidepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Den 19. desember 2023 sendte tidligere Olje- og energidepartementet, nå Energidepartementet, og Kommunal- og distriktsdepartementet, ut et høringsbrev med forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven om prosessen for etablering av bakkemonterte solkraftanlegg. Naturressurskommunene har inngitt høringssvar på vegne av sine medlemsorganisasjoner.

Naturressurskommunenes høringsuttalelse kan du lese i sin helhet her.

Høringsfrist er 31. januar 2024.

Høringsbrevet og øvrig informasjon finner du på Regjeringens hjemmeside.