Administrasjonen

Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen.

De administrative oppgavene, som innkalling av kontingent, arrangement av landsmøter, styremøter, fylkesmøter, kurs og seminarer, nettsider mm. utføres av Marte Enger og Inger Lund

Inger Lund
Sekretariatet

Juridisk sekretariat

Sekretariatsfunksjonen i Naturressurskommunene er lagt til Advokatfirmaet Lund & Co DA, som gir juridiske råd til organisasjonen. Advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund er begge advokater ved Høyesterett og partnere i Lund & Co.

Advokatfirmaet Lund & Co DA er et firma med spesialkompetanse innen fagområder fast eiendoms rettsforhold, miljø- og naturressursrett, konsesjonsrett, skjønn og ekspropriasjon, offentlig rett, herunder kommunalrett, en sentral del av firmaets virksomhet er knyttet til rettspolitisk arbeid for firmaets oppdragsgivere. Firmaets partnere er av internasjonale ratingbyråer rangert blant de ledende på sine rettsområder. Andre advokater i firmaet bistår ved behov.

Stein Erik Stinessen

Ledelse

Leder i Naturressurskommunene er Sigmund Lier, ordfører i Tysvær kommune.

Sigmund Lier
Leder
Rogaland, Tysvær