Skip to content

Aasland enig i kritikken Naturressurskommunene har rettet mot EUs forslag i REpowerEU

Skeptisk til EU-kommisjonens forslag om hastebehandling av vindkraftkonsesjoner.

I en artikkel i Energi og Klima fremgår det at Olje- og energiminister Terje Aasland deler Naturressurskommunenes skepsis til EU-kommisjonens forslag om hastebehandling av vindkraftkonsesjoner, og at han frykter at dette kan gå ut over lokaldemokratiet. «Vi har erfaringer med hvordan ting kan kortsluttes om prosessene ikke er gode.», uttaler Aasland. Les hele artikkelen her. 

Naturressurskommunenes innspill til Olje- og energidepartementet er også omtalt i artikkelen. Her er link til brevet.

Naturressurskommunene ba i brevet Olje- og energidepartementet om å spille disse synspunktene inn til Kommisjonen og følge opp den videre behandlingen av pakken. Med uttalelsene fra Aasland, forventer Naturressurskommunene at Olje- og energidepartementet tar konkrete grep i den videre oppfølgingen ovenfor Kommisjonen.