Det går for sakte. 2030 kommer stadig nærmere, men klimamålene fremstår fjernere. Den brede folkeviljen mot et renere fornybarsamfunn mangler. Bare nye politiske grep kan få oss på rett vei og i rett tid.

Kraftbransjen og vertskommuner har en bedre dialog enn på lenge, men nødvendige insentiv-ordninger er fraværende. Det går ikke å be om lokal aksept om de berørte lokalsamfunnene skal sitte igjen med både tap av natur og tap av penger

  • Hvordan leser kraftbransjen situasjonen?
  • Er det rettslige rammeverket med konsesjons- og skatteordninger tilfredsstillende?
  • Hva er barrieren for effekt- og pumpekraftverkene, og hva er barrieren for landbasert vindkraft?
  • Hvordan leser vertskommunene situasjonen?
  • Er miljøbevegelsen tilfreds med dagens og morgendagens kraftbalanse?
  • Er staten tilfreds eller er det behov for endringer i konsesjons- og skatteregimet?
  • Trenger vi et nytt trepartssamarbeid mellom stat, bransje og vertskommune?